DKV Kunstsammlung: Malerei

Panorama Doméstico. En círculo IV

Mira Bernabeu

Art: Malerei

Abmessungen: 200 cm x 142 cm

Serie Mise en Scéne X

Ansicht in voller Größe